Zwroty


Wszystkie produkty można zwrócić do 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Warunkiem uznania,  jest zwrot towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania oraz posiadanie dowodu zakupu.

Prawo odstąpienia od umowy, dotyczy tylko konsumentów w rozumieniu ustawy.

Zwrotowi nie podlegają produkty marki Hobis, z uwagi na to iż są to meble realizowane na zamówienie i zgodnie z ustawą towary wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotowi do 14 dni.

 

Zwroty prosimy kierować na adres:

Premium Elektro Sp. z o.o.
Hażlaska 66
43-400 Cieszyn

tel.: +48 508 142 221


Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

…........…........................... (miejscowość, data)

…......................................  (imię i nazwisko)

…...................................... (adres)

 

Premium Elektro Sp. z.o.o
43-400 Cieszyn, Hażlaska 66
REGON: 365675608,

NIP: 5482677197, KRS: 0000642900

 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.)1

odstępuję od umowy………....................................... nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

podpis Konsumenta